KISTOR OCH URNOR

Det finns stora möjligheter till ett personligt val av kista eller urna. Det kan handla om färg, form och utsmyckning men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och grad av miljöanpassning.

Hos oss finns ett stort utbud av kistor och urnor. Kistorna kostar från ca 4700 kr och uppåt och urnor från ca 750 kr.

Falu Begravningsbyrå

023-102 78

Maria Gardstrand

070-564 15 75

Tobias Gardstrand

070-548 00 98