AUKTORISATION

Falu Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund /SBF/
(www.begravningar.se). Genom medlemskapet finns också en auktorisation som garanterar att begravingsbyrån lever upp till de krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Falu Begravningsbyrå

023-102 78

Maria Gardstrand

070-564 15 75

Tobias Gardstrand

070-548 00 98