AUKTORISATION

Falu Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund /SBF/
(www.begravningar.se). Genom medlemskapet finns också en auktorisation som garanterar att begravingsbyrån lever upp till de krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

 

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen:

Vår begravningsbyrå hanterar personuppgifter enligt GDPR.
Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs,
vi har bara kvar dem så länge det är nödvändigt
och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Läs vår integritetspolicy här.

Falu Begravningsbyrå

023-102 78

Maria Gardstrand

070-564 15 75

Tobias Gardstrand

070-548 00 98