Juridik vid dödsfall

Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Vi som auktoriserad boutredare erbjuder dessa tjänster.

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet.

Brist i boet

Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder kan vi ta hand om kontakterna med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Hjälp med juridik vid dödsfall i Falun & Borlänge med omnejd

Vi hjälper dig med juridik vid dödsfall i Falun, Borlänge, Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö, Vika & Enviken. Kontakta oss på Falu Begravningsbyrå för hjälp med det juridiska vid dödsfall.